PRaktyczny Poradnik Indianisty

XXV ZLOT Polskiego Ruchu Przyjaciół IndianOrganizatorzy zapewniają teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, nad czystym jeziorem oraz drewno opałowe, tyczki do tipi, wodę pitną, kabiny sanitarne itp. Na terenie Zlotu będzie funkcjonował sklep, kuchnia i bar. Biorąc pod uwagę ilość osób biorących udział w ostatnich Zlotach , konieczne naszym zdaniem jest ustalenie pewnych zasad obowiązujących w czasie Zlotu. Stowarzyszenie Kangi-Yuha będzie pełniło rolę policji obozowej. Swoje funkcje będą pełniły także Stowarzyszenie Obwoływaczy i Strażników Ognia. Rada Zlotu określa ogólne zasady organizacyjne i będzie pełnić funkcję doradczą zarówno w stosunku do uczestników jak i organizatora.

Szczegółowe informacje można uzyskać wysyłając zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, adres do korespondencji, wiek.
Dodatkowo organizatorzy proszą o podanie informacji o osobach towarzyszących, ilości tipi, namiotów i samochodów – co pozwoli stworzyć odpowiednie warunki techniczne.

Opłata zlotowa:
dla osób w wieku powyżej 16 lat - 50 zł
dla osób w wieku 12 – 16 lat - 30 zł
dzieci do 12 roku życia są zwolnione z opłaty.

Wpłaty można dokonywać do dnia 31.05.2001 na rach.:
Bank Zachodni SA I/O Chodzież
Nazwa rach.: P.U.H. ARTCOM
64-800 Chodzież, ul. Mostowa 2
nr rach.: 11202053-31860-136-3190


Mapki dojazdu na XXV Zlot PRPI
UWAGA! Dojazd z Piły i Chodzieży do Nowej Wsi Ujskiej tylko środkami komunikacji samochodowej (do Ujścia i Nowej Wsi Ujskiej brak połączenia PKP). Od przystanku PKS w Nowej Wsi Ujskiej do miejsca Zlotu - około 3 kilometry.MAPA SZCZEGÓŁOWA


Powrót do poradnika