Polski Ruch Przyjaciół Indian i Amnesty International organizują w maju przyjazd do Polski James'a Robiedeau - duchowego przywódcy Indian północnoamerykańskich z plemienia Lakota.

James jest lakockim działaczem społecznym, gorącym obrońcą praw Indian, organizatorem wielu projektów służących indiańskim społecznościom (np. domy dla maltretowanych kobiet czy projekty ochrony indiańskiej młodzieży), wieloletnim członkiem Ruchu Indian Amerykańskich (AIM) oraz uczestnikiem ostatniego indiańskiego powstania w Wounded Knee w 1973 roku.

Program wizyty James'a w Polsce obejmuje pobyt w kilku miastach, spotkania w szkołach i wykłady na uniwersytetach, wywiady dla mediów, spotkanie z senacką Komisją Praworządności i Praw Człowieka, wizytę w schroniskach MONARU i wiele innych, nie wspominająco pobycie w górach, gdzie James pragnąłby zorganizować indiańskie ceremonie.

Celem tej wizyty jest nie tylko przełamani pewnych stereotypów panujących w Polsce na temat Indian, ale także poznanie ciekawej teraźniejszości życia plemion indiańskich w USA i co jest ważne dla nas: nawiązanie takich kontaktów, które pozwoliłyby w przyszłości doprowadzić do interesującej współpracy np. kulturalnej.

Nie udało się nam jednak do tej pory zgromadzić wystarczających środków finansowych mogących umożliwić przykładowo przejazd Jamesa pociągami czy zorganizowania pobytu w górach.

Zwracamy się zatem do wszystkich członków nie tylko Ruchu Indiańskiego i Amnesty International, ale także do osób indywidualnych i innych organizacji broniących praw człowieka, instytucji oraz fundacji, aby pomogły nam zgromadzić minimalną sumę ok. 1000 złotych poprzez dokonanie wpłat na konto:

PKO BPB o/Sopot
10201882-66918-270-1-PLN
Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce
Ul. Jaśkowa Dolina 4
80-252 Gdańsk

KONIECZNIE NALEŻY PODAĆ HASŁO “JAMES”

Dziękujemy.

To, czy wizyta tej niezwykle charyzmatycznej osobowości dojdzie do skutku - zależy od nas wszystkich.

Z pozdrowieniami

Poski Ruch Przyjaciół Indian Amnesty International w Polsce

*Szczegóły dotyczące programu wizyt w poszczególnych miastach będą do uzyskania wkrótce pod adresem dkachlak@kki.net.pl lub pod numerem telefonu 0602 234 773

 

Marzec 2001


Powrót do poradnika